Skip to content

Jak przygotować swój pierwszy projekt CI/CD w CircleCI?

Cześć. Dzisiaj zaprezentuję Wam jak możecie w ciągu 10 minut uruchomić swój pierwszy projekt CI/CD w CircleCI.

Ten artykuł wchodzi w skład cyklu pokazującego jak rozpocząć pracę w popularnych narzędziach CI/CD. W ramach artykułu pokażę Wam jak przygotować proces budowania oraz testowania prostego projektu opartego na Mavenie.

Czym jest CircleCI?

CircleCI jest jednym najbardziej znanych platform CI/CD, która jest wykorzystywana przez takie firmy jak Spotify czy BuzzFeed. Platforma udostępnia uruchamianie procesów w ramach chmury (SAAS) lub też własnej infrastruktury.

Przygotowania

Procesy CircleCI opierają się na kodzie pobieranym z repozytoriów GIT z serwisów Github lub Bitbucket. W ramach tego poradnika wykorzystamy kod dostępny w serwisie Github. Dlatego też przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że posiadamy konto w tym serwisie.

Dodatkowo też sugeruję wykonanie forka (kopii) repozytorium dostępnego pod adresem: https://github.com/czerniga/helloworld. Repozytorium te zawiera przykładowy projekt Java, który posłuży nam jako źródło dla procesu CI/CD.

Pierwsze logowanie

Po przejściu do strony logowania (https://circleci.com/vcs-authorize/) wybieramy opcję logowania się za pomocą Log In with GitHub.

Logowanie do CircleCI
Logowanie do CircleCI

Na następnym ekranie podajemy nasze dane do konta w GitHub.

Logowanie do GitHub
Logowanie do GitHub

W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o podanie kilku informacji na temat tego kim jesteśmy i do czego chcemy użyć CircleCI.

Na następnym ekranie pojawi się możliwość utworzenie procesu na bazie dostępnych repozytoriów w naszym koncie GitHub. Tutaj wybieramy nasz skopiowany projekt helloworld oraz opcję Write your own using our starter config.yml template

Ustawienie projektu w CircleCI

Teraz możemy wybrać zdefiniowany wcześniej rodzaj projektu. Tutaj wybieramy projekt Java (Maven):

Wybór typu projektu w CircleCI
Wybór typu projektu w CircleCI

Po przejściu na następny ekran widzimy przykładowy kod budowania oraz testowania projektu Maven. Kod oparty jest na składni Yaml i przypomina bardzo składnie plików konfiguracyjnych w GitLab. W okno z kodem wklejamy poniższą zawartość:

version: 2.1

jobs:
 build-and-test:
  docker:
   - image: cimg/openjdk:11.0
  steps:
   - checkout
   - run:
     name: Build
     command: mvn -B -DskipTests clean package
   - run:
     name: Test
     command: java -cp target/helloworld-1.1.jar com.coveros.demo.helloworld.HelloWorld

workflows:
 sample: 
  jobs:
   - build-and-test

Powyższy kod definiuję nam proces oparty na jednym zadaniu build-and-test (linie 17-19). Zadanie te składa się z trzech kroków:

 • checkout – pobraniu kodu z repozytorium
 • run – Build – budowanie naszego projektu
 • run – Test – testowe wywołanie naszego projektu

Po wklejeniu kodu od razu dostaniemy informację czy nasz kod jest prawidłowy (świetna funkcja!).

Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Commit and Run.

Jak przygotować swój pierwszy projekt CI/CD w CircleCI?
Jak przygotować swój pierwszy projekt CI/CD w CircleCI?

Po zatwierdzeniu przejdziemy do nowego okna, w którym zobaczymy, że nasze zadanie jest już uruchomione. Po kilkunastu sekundach powinniśmy zobaczyć, że zadanie zostało prawidłowo zbudowane.

Wynik zadania w CircleCI
Wynik zadania w CircleCI

Gratulację, właśnie utworzyłeś swoje pierwsze zadanie CI/CD w CircleCI!

Jeżeli chcesz podejrzeć jak wyglądało budowanie i testowanie aplikacji to możesz przejść do ekranu z logami poprzez kliknięcie tekstu build and test.

Jak sprawdzić wynik zadania w CircleCI?
Jak sprawdzić wynik zadania w CircleCI?

Na następnej stronie możemy sprawdzić każdy krok procesu. Na poniższym ekranie pokazałem wynik testowego wywołania naszej aplikacji.

Testy w CircleCI
Testy w CircleCI

Co ważne kod budowania aplikacji zapisywany jest automatycznie do repozytorium. W moim przypadku kod został dodany do brancha on nazwie circleci-project-setup. Sposób zachowania się CircleCi można oczywiście zmienić w konfiguracji.

Nowy branch w GitHub
Nowy branch w GitHub

Podsumowanie

W tym poradniku pokazałem Wam jak można szybko stworzyć projekt w CircleCI. Sam proces tworzenia konta i uruchomienie projektu nie powinno wam zająć więcej niż 10 minut. Dzięki predefiniowanym szablonom można bardzo łatwo rozpocząć pracę z różnymi typami projektów.

Published inCI/CDPoradnik

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *