Skip to content

Jak zdać egzamin na AWS Solutions Architect Associate (SAA-C02)

Cześć. Dzisiaj opowiem wam jak przygotować się do egzaminu AWS Solutions Architect Associate (SAA-C02).

Dla kogo jest ten certyfikat? Dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość chmury AWS w kontekście architektury. Zgodnie z wytycznymi, posiadacz certyfikatu AWS Solutions Architect Associate powinien posiadać umiejętność do zaprojektowania systemów w chmurze AWS.

Sam egzamin nie jest trudny. To co może początkowo przestraszyć to ilość komponentów, technologii czy też narzędzi, które dostępne są w AWS. Jednak osoby bez doświadczenia praktycznego w AWS też mogą z powodzeniem nauczyć się i zdać ten egzamin.

Ile czasu zajmuje przygotowanie się do egzaminu? Zależy to w dużym stopniu czy macie już doświadczenie z AWS. Jeśli tak, to na przygotowania należy poświęcić 3-4 tygodnie. Osoby bez doświadczenia powinny przygotowywać się około 2 miesięcy.

Zagadnienia wymagane na egzamin związane są z następującymi domenami:

Domain% of Exam
Domain 1: Design Resilient Architectures30%
Domain 2: Design High-Performing Architectures28%
Domain 3: Design Secure Applications and Architectures24%
Domain 4: Design Cost-Optimized Architectures18%
TOTAL100%

Poniżej przedstawiam listę usług, których znajomość jest potrzebna do zdania egzaminu:

Analytics:

 • Amazon Athena
 • Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
 • Amazon EMR
 • AWS Glue
 • Amazon Kinesis
 • Amazon QuickSight

AWS Billing and Cost Management:

 • AWS Budgets
 • Cost Explorer

Application Integration:

 • Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Compute:

 • Amazon EC2
 • AWS Elastic Beanstalk
 • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
 • Elastic Load Balancing
 • AWS Fargate
 • AWS Lambda

Database:

 • Amazon Aurora
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon ElastiCache
 • Amazon RDS
 • Amazon Redshift

Management and Governance:

 • AWS Auto Scaling
 • AWS Backup
 • AWS CloudFormation
 • AWS CloudTrail
 • Amazon CloudWatch
 • AWS Config
 • Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events)
 • AWS Organizations
 • AWS Resource Access Manager
 • AWS Systems Manager
 • AWS Trusted Advisor

Migration and Transfer:

 • AWS Database Migration Service (AWS DMS)
 • AWS DataSync
 • AWS Migration Hub
 • AWS Server Migration Service (AWS SMS)
 • AWS Snowball
 • AWS Transfer Family

Networking and Content Delivery:

 • Amazon API Gateway
 • Amazon CloudFront
 • AWS Direct Connect
 • AWS Global Accelerator
 • Amazon Route 53
 • AWS Transit Gateway
 • Amazon VPC (and associated features)

Security, Identity, and Compliance:

 • AWS Certificate Manager (ACM)
 • AWS Directory Service
 • Amazon GuardDuty
 • AWS Identity and Access Management (IAM)
 • Amazon Inspector
 • AWS Key Management Service (AWS KMS)
 • Amazon Macie
 • AWS Secrets Manager
 • AWS Shield
 • AWS Single Sign-On
 • AWS WAF

Storage:

 • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
 • Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
 • Amazon FSx
 • Amazon S3
 • Amazon S3 Glacier
 • AWS Storage Gateway

Przygotowania

1. Kurs Udemy

Dobrym kursem na start jest szkolenie przygotowane przez Stephane Maarek’a: https://www.udemy.com/course/aws-certified-solutions-architect-associate-saa-c02/ .

Prowadzący szybko i konkretnie przekazuje wszystkie potrzebne informacje potrzebne do zdania egzaminu. Sam kurs też jest bardzo często aktualizowany (ostatnia aktualizacja pojawiła się kilka dni temu).

Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że kursy na Udemy na standardowym poziomie są bardzo drogie. Dlatego warto poczekać na obniżkę albo spróbować kupić z innego komputera albo użyć przeglądarki w trybie incognito.

2. Przykładowe pytania

Najlepszą bazę przykładowych pytań zawiera zestaw Jona Bonso na portalu Udemy: https://www.udemy.com/course/aws-certified-solutions-architect-associate-amazon-practice-exams-saa-c02. To świetna pomoc w nauce do egzaminu.

3. Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect – Associate (Digital)

Dobrym pomysłem jest też wzięcie udziału w darmowych kursie przygotowawczym do egzaminu dostępnym na stronie: https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=20685&saa=sec&sec=prep

Kurs pokazuje jak wygląda egzamin i jaki jest jego zakres. Na samym końcu macie też szanse poznać kilka przykładowych pytań, które mogą pojawić się na egzaminie.

4. Prep Exam

Przed samym egzaminem warto podejść do próbnego egzaminu (koszt 20$) na stronie AWS (https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/). Jest skrócona wersja testu zawierająca pytania bardzo podobne do tych, z którymi spotkacie się na egzaminie. W ten sposób możecie sprawdzić przed samym egzaminem co jeszcze wymaga powtórzenia. Co ważne, egzamin zawiera stałą listę pytań, więc nie warto ponownie płacić za podejście.

Egzamin

Podstawowe zasady egzaminu:

 • test teoretyczny składający się z 65 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru
 • czas egzaminu to 130 minut. W przypadku osób, które nie posługują się na co dzień językiem angielskim można zawnioskować o przedłużenie egzaminu o 30 minut
 • aby zdać należy uzyskać około 72% prawidłowych odpowiedzi. Sama punktacja jest dynamiczna i skalowana w stosunku do trudności pytań. Więcej informacji na temat punktacji możecie znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/blogs/training-and-certification/demystifying-your-aws-certification-exam-score/
 • w przypadku pytań z wieloma odpowiedziami konieczne jest zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi aby otrzymać punkt. Pomocą jest informacja o tym ile jest prawidłowych odpowiedzi
 • egzamin można zdawać w domu (za pomocą platformy Pearson VUE lub PSI) lub w centrach egzaminacyjnych. Ja zdawałem online przy pomocy Pearson Vue.
 • Koszt egzaminy to 150 USD

Wskazówki

 • Każde pytanie można oflagować. Przydatne jest to w przypadku gdy z którymś z pytań mam problem. W takim wypadku najlepiej je oznaczyć i wrócić do niego jeśli będzie jeszcze na to czas. Możliwe też, że odpowiedź odnajdziecie w innym pytaniu na egzaminie.
 • W wielu przypadkach odpowiedzi do pytania będą bardzo podobne. Tutaj warto zastosować metodę eliminacji i zaznaczyć odpowiedź, która zostanie na końcu
 • Jeśli zostanie jeszcze jakiś czas po zaznaczeniu odpowiedzi na wszystkie pytania, to warto przejrzeć je jeszcze raz. Możliwe, że uda wam się jeszcze znaleźć jakiś błąd.

Podsumowanie

Egzamin ten jest stosunkowo łatwy. Przygotowania do niego wymagają pewnego czasu, ale uważam, że zwróci się on w postaci ogólnej znajomości platformy AWS. Bardzo możliwe, że po zdaniu tego egzaminu będziecie mieli ochotę na kolejny certyfikat z AWS 🙂

Published inAWSCertyfikaty

2 komentarze

  • Masz rację Szymon. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi! Tekst został zaktualizowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *