Skip to content

Jak zostać certyfikowanym specjalistą GitOps?

Cześć. Dzisiaj opowiem wam jak przygotować się do certyfikatu GitOps Fundamentals.

Certyfikat GitOps Fundamentals został przygotowany przez firmę Codefresh, która jest autorem platformy do automatyzacji i zarządzania cyklem życia wytwarzania oprogramowania o takiej samej nazwie. Certyfikat ten przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawy metodologii GitOps oraz sprawdzić jak one działają w praktyce przy wykorzystaniu narzędzia ArgoCD.

Kursy GitOps w codefresh
Kursy GitOps w codefresh

Czym jest GitOps?

GitOps to podejście do wdrażania oprogramowania i zarządzania infrastrukturą, w którym stan środowiska jest opisywany jako kod (Infrastructure as Code, IaC) i przechowywany w repozytorium Git. GitOps wykorzystuje repozytoria Git jako źródło prawdy dla konfiguracji infrastruktury i aplikacji. Przy takim podejściu każda aktualizacja jest wprowadzana poprzez zmiany w kodzie przechowywanym w repozytorium Git.

Chociaż GitOps nie jest formalnym standardem, obecnie jest szeroko stosowany przez firmy i organizacje, zwłaszcza te korzystające z konteneryzacji i chmury, aby przyspieszyć wytwarzanie oprogramowania i zwiększyć niezawodność infrastruktury.

Czym jest ArgoCD?

Argo CD to narzędzie open-source do ciągłego wdrażania (Continuous Deployment, CD) oparte na podejściu GitOps. Pozwala na automatyczne wdrażanie aplikacji i konfiguracji na klastrze Kubernetes na podstawie definicji przechowywanych w repozytorium Git. Narzędzie to jest szczególnie użyteczne w środowiskach, gdzie korzysta się z kontenerów i klastrów Kubernetes. Jest ono szczególnie cenione za swoją prostotę (bardzo dobre GUI), wydajność i możliwość rozszerzenia (mnóstwo wtyczek).

Kurs GitOps Fundamentals

GitOps Fundamentals
GitOps Fundamentals

Firma Codefresh znana jest głównie ze swojej platformy do CI/CD. Jednakże oprócz swojej głównej działalności zajmują się również szerzeniem wiedzy o dobrych praktykach DevOps i GitOps. Efektem tych działań jest również szkolenie GitOps Fundamentals, po którym można uzyskać certyfikat specjalisty GitOps.

Szkolenie dostępne jest na stronie: https://learning.codefresh.io/course/gitops-with-argo i kosztuje 49,95$.

Samo szkolenie GitOps Fundamentals składa się z pięciu modułów:

  • About GitOps – tutaj zapoznajemy się z podstawami GitOps. Czym jest te praktyka, czym się cechuje i dlaczego jest taka popularna.
  • ArgoCD basics – w tym module poznajemy podstawy narzędzia ArgoCD. Tutaj mamy okazję zainstalować ArgoCD oraz uruchomić pierwszą aplikację za pomocą tego narzędzia.
  • Using ArgoCD – ten moduł poświęcony jest bardziej zaawansowanym zagadnieniom, takim jak: synchronizacja środowiska, obsługa helma czy też wykorzystanie haseł
  • Progressive Delivery – w tym rozdziale poznamy różne techniki wdrażania zmian na produkcję (blue/green oraz canaries deployment)
  • Summary and examination – to ostatni rozdział poświęcony podsumowaniu kursu oraz samemu egzaminowi, po którym otrzymujemy certyfikat

Każdy moduł składa się z trzech części:

  • wprowadzenie teoretyczne (maksymalnie kilka slajdów)
  • ćwiczenia związanez z GitOps w ArgoCD działającym w piaskownicy
  • test

Szkolenie trwa ok 4-5 godzin i zależy głównie od tego ile chcecie poświęcić czasu na ćwiczenia.

Najlepszym elementem tego szkolenia jest moim zdaniem środowisko, w którym uruchamiamy ćwiczenia. Podczas zadań dostajemy dostęp do w pełni działającego narzędzia ArgoCD, w którym uruchamiamy aplikacje, wdrażamy zmiany itd. W ten sposób mamy możliwość nauczenia się praktyk GitOps na żywym organizmie.

Interaktywne ćwiczenie w ArgoCD
Interaktywne ćwiczenie w ArgoCD

Nic nie szkodzi też na przeszkodzie aby w ramach ćwiczenia wykorzystać te środowisko do testów naszych aplikacji.

Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że w kilku ćwiczeniach konieczne jest wykorzystanie sklonowanego repozytorium z GitHuba z kodem do zadań. Dlatego też wskazane jest utworzenie konta w tym serwisie jeśli jeszcze go nie posiadacie.

Egzamin GitOps Fundamentals

Po zakończeniu kursu możecie przystąpić do egzaminu. Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru i jest bardzo podobny do testów, które mamy po każdym module. Test składa się z kilkunastu pytań. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć na około 90% pytań. W moim przypadku test zdałem za drugim razem.

Po zdaniu egzaminu możecie wygenerować certyfikat w postaci pliku PDF jak i pochwalić się nim na portalach społecznościowych. Szkoda, że zabrakło odznaki, którą można dodać do portalu credly 🙂

Bonus

Jeśli chcecie sprawdzić jak wygląda szkolenie bez konieczności płacenia możecie sprawdzić to oglądając ten film na portalu Youtube:

W powyższym filmie Dan Garfiled, współzałożyciel Codefresh, pokazuje cały kurs wraz z ćwiczeniami. W ciągu 7,5 godzinnego filmu prezentuje kurs GitOps Fundamentals oraz kurs GitOps at Scale, który jest kontynuacją tego pierwszego.

Published inCertyfikatyCI/CD

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *