Skip to content

Egzamin CKAD – aktualizacja 2021

Niedawno The Linux Foundation ogłosiła zmiany we własnym egzaminie CKAD (Certified Kubernetes Application Developer). W ramach zmian przeprojektowano zakres wymagany do egzaminu. W większości przypadków zmiany oznaczają poszerzenie materiału wymaganego do egzaminu.

Aktualny zakres egzaminu

20%Application Design and BuildDefine, build and modify container images
Understand Jobs and CronJobs
Understand multi-container Pod design patterns (e.g. sidecar, init and others)
Utilize persistent and ephemeral volumes
25%Application Environment, Configuration and SecurityDiscover and use resources that extend Kubernetes (CRD)
Understand authentication, authorization and admission control
Understanding and defining resource requirements, limits and quotas
Understand ConfigMaps
Create & consume Secrets
Understand ServiceAccounts
Understand SecurityContexts
20%Application DeploymentUse Kubernetes primitives to implement common deployment strategies (e.g. blue/green or canary)
Understand Deployments and how to perform rolling updates
Use the Helm package manager to deploy existing packages
20%Services and NetworkingDemonstrate basic understanding of NetworkPolicies
Provide and troubleshoot access to applications via services
Use Ingress rules to expose applications
15%Application Observability and MaintenanceUnderstand API deprecations
Implement probes and health checks
Use provided tools to monitor Kubernetes applications
Utilize container logs
Debugging in Kubernetes

Poprzedni zakres egzaminu

13%Core ConceptsUnderstand Kubernetes API primitives
Create and Configure Basic Pods
18%ConfigurationUnderstand ConfigMaps
Understand SecurityContexts
Define an application’s resource requirements
Create & consume Secrets
Understand ServiceAccounts
10%Multi-Container PodsUnderstand Multi-Container Pod design patterns (e .g. ambassador, adapter, sidecar)
18%ObservabilityUnderstand LivenessProbes and ReadinessProbes
Understand container logging
Understand how to monitor applications in Kubernetes
Understand debugging in Kubernetes
20%Pod DesignUnderstand how to use Labels, Selectors, and Annotations
Understand Deployments and how to perform rolling updates
Understand Deployments and how to perform rollbacks
Understand Jobs and CronJobs
13%Services & NetworkingUnderstand Services
Demonstrate basic understanding of NetworkPolicies
8%State PersistenceUnderstand PersistentVolumeClaims for storage
Pogrubiony tekst oznacza nowy zakres

Zgodnie z opisem podanym na stronie https://training.linuxfoundation.org/ckad-program-change-2021 nowe zmiany obowiązują od 28 września 2021. Co ważne egzaminy oraz podejścia poprawkowe zarezerwowane przed tym terminem realizowane będą jeszcze starym trybem.

Co się zmieniło?

W nowym zakresie do egzaminu dodane następujące zagadnienia:

Define, build and modify container images
Use Kubernetes primitives to implement common deployment strategies (e.g. blue/green or canary)
Use the Helm package manager to deploy existing packages
Understand API deprecations
Discover and use resources that extend Kubernetes (CRD)
Understand authentication, authorization and admission control

Jak zapoznać się z nowym zakresem?

Jak już wcześniej pisałem, moim zdaniem najlepszy kurs do nauki do egzaminu CKAD („Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests”) został przygotowany przez Mumshad Mannambetha. W ramach tego kursu pojawiła się już aktualizacja, która zawiera materiał związany z nową wersją egzaminu.

Published inCertyfikatyKubernetes

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *